Conform adresei Ministerului Educației nr. 25901/07.03.2023, în anul școlar 2022-2023, etapa județeană a Olimpiadei de de Limbi Romanice- Spaniolă, italiană, portugheză se va desfășura astfel:

PROBA SCRISĂ – în data de 11 martie 2023, între orele 14.00-16.00 – (ciclul gimnazial) și 14.00-17.00 (ciclul liceal)

La nivelul județului Cluj este nominalizat următorul Centru de concurs:

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca (ciclul gimnazial și liceal)

Elevii vor fi prezenți în săli în intervalul 13.00-13.30, având asupra lor carnetul de elev, cu poză, vizat pe anul curent sau un act de identitate cu poză.

Subiectele de concurs și baremele de evaluare și notare sunt unice la nivel național, elaborate de CNPEE.

Baremele de evaluare și notare se afișează la ora 17.30 la avizierul centrului de concurs.

Evaluarea lucrărilor scrise se realizează conform prevederilor Metodologiei -cadru de organizare și desfășurarea a competițiilor școlare, aprobate prin OM 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentelor specifice.