Orar profesori excelenta 2024
Selecția elevilor capabili de performanțe înalte 2023-2024
Precizări Olimpiada de Limbi Romanice- Spaniolă, italiană, portugheză – Faza județeană
Orar profesori excelenta 2022-2023
Anunt privind testarea elevilor în Centrul Județean de Excelență Cluj, în anul şcolar 2022 – 2023
Anunt – Selecția elevilor capabili de performanțe înalte
În atenţia cadrelor didactice, bibliotecarilor școlari și a responsabililor CDI,  laboranților din unitățile de învățământ din județul Cluj