Către,

Toate unitățile de învățământ din județul Cluj

În atenția doamnei/domnului director/cadrelor didactice și elevilor interesați

Referitor la:

SELECȚIA ELEVILOR CAPABILI DE PERFORMANȚE ÎNALTE

Având în vedere OMEC nr.5956/2020 privind înființarea Centrelor Județene de Excelență și OMEC nr.5562/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrelor Județene de Excelență/Centrului Municipal București de Excelență, vă aducem la cunoștință faptul că, în perioada 19.09.2023 – 01.10.2023, se va desfășura selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență Cluj, la următoarele discipline:

Limba și literatura română

Limba engleză

Limba franceză – liceu

Limba italiană

Limba maghiară

Limba spaniolă

Limba germană

Limba rromani

Geografie

Robotică

Matematică

Chimie

Biologie

Biologie maghiară

Istorie

Limba latină

Informatică

TIC

Astronomie/Astrofizică

Religie ortodoxă/reformată

Socio-umane

Fizică

CALENDARUL SELECȚIEI PENTRU ANUL ȘCOLAR  2023-2024

 

Etapa 1. Înscrierea elevilor capabili de performanțe înalte: 19-27.09.2023

Pentru înscrierea on-line, candidații trebuie să creeze un FIȘIER în format .pdf care să conțină, scanate, următoarele documente:

  1. Cererea de înscriere (Anexa 1)
  2. Carte de identitate părinte/tutore/reprezentant legal
  3. Certificat de naștere (în cazul elevilor sub 14 ani)

Fișierul va fi denumit Nume_Prenume_elev_disciplina_clasa_cerere/CI/certificat naștere

 

IMPORTANT!!!!

Un elev se poate înscrie la maximum trei discipline. În cazul în care optează pentru trei discipline, elevul va trebui să susțină un test de admitere, dacă nu se încadrează în condițiile prevăzute la admiterea directă.

 

Admiterea elevilor în Centrul Județean de Excelență Cluj se va realiza în două forme:

 

  1. a) Admitere directă, fără susținerea testului de verificare a cunoștințelor. 19-27.09.2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdviUBlu5liJ-8horCpoAV6L_TA60-5fqrhTTG9Fr0R21oPKg/viewform

În linkul dat, vor fi atașate două fișiere:

Primul fișier va conține: cererea de înscriere elev (Anexa 1), Certificat de naștere ( în cazul elevilor sub 14 ani), Carte de identitate părinte/tutore/reprezentant legal, Carte de identitate a copilului dacă are peste 14 ani.

Al doilea fișier va conține diploma/diplomele obținute la olimpiada/concursuri școlare, recunoscute de ME.

  1. b) Admitere pe baza susținerii unui test de verificare a cunoștințelor la disciplina/disciplinele pentru care elevii vor opta.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzuRwdw6j0KWwsD6HqzxXnLKJd-4Jsbwjqg4rfExfTnlxAwg/viewform

În linkul dat, va fi atașat fișierul ce va conține: cererea de înscriere (Anexa 2), Certificat de naștere (în cazul elevilor sub 14 ani), Carte de identitate părinte/tutore/reprezentant legal, Carte de identitate a copilului dacă are peste 14 ani.

EXCELENȚĂ MATEMATICĂ

Clasele 6-12:

Calificarea se face în urma rezultatelor obținute la Olimpiada de Matematică – etapa județeană. Listele se vor afișa pe site-ul centrului de excelență Cluj până în 22 septembrie 2023(vor fi trimise și școlilor, elevilor și profesorilor pe adresele de email).

Clasa 5:

Calificarea se face în urma unui test de selecție online

VINERI, 29 septembrie 2023, ora 16.00.

Înscrierile se fac până în 27 septembrie prin centrul de excelență Cluj. Elevii vor primi linkul pentru test la ora 15.50 pe adresele de email (nu se vor trece adrese de email de pe platforma școlii). Testul durează 90 minute, aplicația se închide la ora 17.35.

Detalii in fisierul PDF de mai jos.

Adresa nr. 58 ref. elevi_excelenta

ANEXA 1 2023-2024

ANEXA 2.. 2023-2024