Anunt selectie elevi 2022-2023_actualizat

ANEXA 1

ANEXA 2..

Admiterea elevilor în Centrul Județean de Excelență Cluj se va realiza în două forme:

Admitere directă, fără susținerea testului de verificare a cunoștințelor. 19-23.09.2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-cnUNqJmhqqI02o-wdKjduUpJAFKUd62R4WwjelVOxfQMtQ/viewform

 

În linkul dat, vor fi atașate două fișiere:

Primul fișier va conține: cererea de înscriere (Anexa 1), Certificat de naștere ( în cazul elevilor sub 14 ani), Carte de identitate părinte/tutore/reprezentant legal, Carte de identitate a copilului dacă are peste 14 ani.

Al doilea fișier va conține diploma/diplomele obținute la olimpiada/concursuri școlare, recunoscute de ME.

 

Admitere pe baza susținerii unui test de verificare a cunoștințelor la disciplina/disciplinele pentru care elevii vor opta.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnSsLM-N-a7bkrpniUbZwJPh-Mq4P-2_pu-Vd5Ma5sNIL7iA/viewform

Detalii in fisierul PDF atasat.